Proširenje proizvodnje

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.

Tvrtka Omišplast d.o.o. ima za cilj povećanje proizvodnje, te efikasnosti i zelenu proizvodnju. Iz tog razloga je Omišplast d.o.o. odlučio pokrenuti proširenje proizvodnje nabavom strojeva koji će osigurati dodatne proizvode, ali i imati manji utjecaj na zagađenje okoliša, a ujedno osigurati veću efikasnost proizvodnje.

Norveška je kroz Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, u Programu „Business Development and Innovation Croatia“ podržala s bespovratnim potporom tvrtku Omišplast d.o.o. u projektu Proširenje proizvodnje. Kroz ovaj projekt će tvrtka nabaviti dva nova stroja: Cirkularnu pilu za velike profile i CNC stroj za ALU i PVC profile.

Početak projekta: 1 lipnja 2023.
Očekivani kraj projekta: 30.travnja 2024.

Budući da se kod nabave Cirkularne pile za velike profile radi o stroju značajnije vrijednosti, objavljujemo:

Otvoreno nadmetanje za nabavu Cirkularne pile za velike profile, broj nabave 2023/363972-05

Opisni dokument Otvoreno nadmetanje za Cirkularnu pilu za velike profile možete naći na ovom linku
Prijavni obrazac za Cirkularnu pilu za velike profile možete naći na ovom linku

Rok za dostavu ponuda je 7. kolovoza 2023.

Odluku o nabavi za Cirkular za velike profile možete naći na ovom linku

Omišplast d.o.o. objavljuje Javnu nabavu za CNC Stroj za obradu ALU i PVC profila

Kratki opis: Temeljem potpore iz Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia za financiranje projekta „Proširenje proizvodnje“ i u skladu s pravilima Zakona o javnoj nabavi, Omišplast d.o.o. objavljuje javnu nabavu za CNC Stroj za obradu ALU i PVC profila, Evidencijski broj nabave: 2023/363972-06
Krajnji rok za zaprimanje ponuda je: 22.09.2023. do 12.00 sati kroz EOJN portal javne nabave.

Više informacija: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj i njegovi predstavnici u ovom postupku javne nabave u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 definiraju tvrtke:
 GAJOMA j.d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
 G-JIMI d.o.o., Kutnjački put 2, 10000 Zagreb i
 Regula Impero d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
kao tvrtke koja su u sukobu interesa temeljem navedenih odredbi ZJN 2016.

Projekt Production Expansion

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Program „Business Development and Innovation Croatia“

Omišplast d.o.o. Company is aiming to increase production and have efficient and green production. That is reason for Project Production Expansion which will ensure greener production with less pollution in atmosphere and higher production efficiency.

Grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of the Program „Business Development and Innovation Croatia“, support Omišplast d.o.o. company in project Production Expansion. Through this project company will buy two machines: Big profile Circular saw and CNC machine for ALU and PVC.

Project start: June 1st 2023
Expected Project close: April 30th 2024.

Since the procurement of Big profile Circular Saw involves significant value we publish:
Open Tender for purchasing of a Big profile Circular saw – Procurement number 2023/363972-05

You can find the document Open tender for Big profile Circular saw on button bellow
You can find the application form for the Big profile Circular saw on button bellow

Deadline for submission is: August 7th 2023.

Decision for Purchase of Big Profile Circular Saw You can find on this link

Omišplast d.o.o. announce Public procurement for CNC machine for ALU and PVC

Short description: Based on Norway grants Program “Business Development and Innovation Croatia” for financing project “Production Expansion ” and in accordance to Public procurement in accordance with National Public Procurement Act, Contracting Authority Omišplast d.o.o. publish Public procurement for CNC machine for ALU and PVC, Procurement number: 2023/363972-06
Deadline for submission of offers: 22.09.2023. until 12:00 hour, through EOJN web portal.

More information: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

In accordance with article 80. point 2.1. (Act of Public procurement 2016) company which are in Conflict of interest for contracting authorities in the meaning of article 76. and 77. Naručitelj i njegovi predstavnici u ovom postupku javne nabave u smislu odredbi članaka 76. i 77. (Acto of Public procurement 2016) are:
 GAJOMA j.d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
 G-JIMI d.o.o., Kutnjački put 2, 10000 Zagreb i
 Regula Impero d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb