ADS 65

Opis sistema SCHÜCO ADS 65

Sistem ADS 65 koristi se za izradu vrata. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 65 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 69 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil (1). Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme Schüco FW50+ i FW60+.
U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud < 1.6 W/m2K. Rezultati se potvrđuju odgovarajućim ispitivanjima, a rezultat direktno ovisi o veličini polja, te postotnom udjelu stakla i ispune. Brtvljenje između krila i štoka vrata izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi- (2). Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem (3), te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane (4). U slučaju ugradnje ispune, moguće je koristiti 3 mm pliće krilo, kako bi se odgovarajući pokrovni materijal nalijepio cijelom površinom na krilo, sve u ravnini štoka (5). Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja. Pragovi mogu biti:
1. klasični, visine 20 mm, aluminijski sa prekidom topl. mosta (5.1), ili plastični (6).
2. plitki, sa četkicom (7), ili gumenom brtvom (8)
3. automatski protudimni (9)

Vrata mogu biti izvedena u verziji sa zaštitom protiv ozlijeđivanja prstiju (10).
Za slučajeve specijalnih statičkih zahtjeva postoji statički pojačani profil (11)

Karakteristike sistema

 • kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN AW – 6060
 • masa krila: 150 kg (200 kg HD verzija)
 • moguća debljina stakla/ispune: 4-55 mm
 • debljina stijenke profila: 2,2 mm.
 • atestirana max. visina svjetlog otvora: 2500 mm
 • topl. izolativnost: Uf= 2.4 W/m2 K (prosječno)
 • otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm
 • moguće vrste otvaranja: otklopno-zaokretno jednokrilno i dvokrilno, mimokretno otvaranje

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351

 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C3
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 5A
 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 2
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • mehanička izdržljivost, HRN EN 12400: klasa 5 (klasa 6 = verzija “heavy duty”)

ADS 75. SI

ADS 75.SI
ADS 75.SI  skriveno krilo

Opis sistema SCHÜCO ADS 75. SI

Sistem ADS 75.SI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm.
Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.

Toplinska izolativnost osigurana je pomoću:

– Unutar profila štoka i krila ugrađenih umetaka od izolativnog materijala koji prekidaju toplinske tokove, tj. smanjuju cirkulaciju zraka unutar stega. (1)
– PVC profili za prekid toplinskog mosta profila štoka su trokomorni. (2)
– Vanjska i unutarnja brtva stakla specijalno su konstruirane tako da prekidaju toplinske tokove uokolo ruba stakla (imaju “repiće” ). (3)

U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud< 1.2 W/m2K. Brtvljenje između krila i štoka vrata je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- vanjske brtve i unutarnje brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s repićima s obje strane. Sistem je kompatibilan i omogućuje ugradnju u fasadne sisteme FW 50+, FW 50+ SG, FW 60+, FW 60+ SG, te njihove varijante. Moguće je kombiniranje i sa kompatibilnim sistemima Jansen. Sistemska rješenja (vertikale) omogućuju kutne spojeve 80º-170º u horizontalnom presjeku. Sistem nudi statički pojačane profile, pa je moguće izrađivati elemente većih dimenzija, ovisno o stat. proračunu. Svaki profil je statički potpuno definiran, što znači da postoje podaci o njegovim vrijednostima Ix i Iy. Savijanjem je moguće dobiti zakrivljene oblike od lučnih do okruglih, različitih radijusa. Okov je originalan, mogućnost ugradnje sistemskog antipanik i evakuacijskog okova prema normama HRN EN 1125 i HRN EN 179; mogućnost ugradnje automatskog nadzora i upravljanja Detalji učvršćenja – gornji, donji, bočni, sa drugim sistemom- sistemski su rješeni.

Karakteristike sistema

 • kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN AW-6060
 • masa krila do: 160 kg,
 • otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm
 • moguća debljina stakla: 8-52 mm
 • debljina stijenke profila: 2,2 mm.
 • topl. izolativnost, prosječno: Uf=1,8 W/m2K
 • mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skrivenog okova

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351

 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C5
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 5A
 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 2
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • zaštita od buke, HRN EN 4109: 48 dB, (uz odg. staklo)
 • mehanička izdržljivost, HRN EN 12400: klasa 5 (klasa 6, verzija “heavy duty”)

U slučaju ugradnje ispune, moguće je koristiti 3 mm pliće krilo, kako bi se odgovarajući pokrovni materijal nalijepio cijelom površinom na krilo, sve u ravnini štoka (4).

Pragovi mogu biti:
1. klasični, aluminijski sa prekidom topl. mosta, visine 20 ili15 mm (5), ili plastični (6).
2. plitki, sa četkicom (7)
3. automatski protudimni (9)