Vrata

Vrata su vrlo važan dio nekog objekta, kao prvi dio s kojim imamo dodir kada ulazimo u objekt te bi kao takva trebala biti sigurna, masivna, originalna te zadovoljavati u estetskom pogledu.
Otvorena vrata omogućavaju ventilaciju i izravno osvjetljenje, a zatvaranje sigurnost, toplinsku izolaciju, te zaštitu od buke, propuha i požara.